Works

Short Story:
Geriye Kalan (The Thing Left Behind, 1948),
İt Kuyruğu (Dog Tails, 1955),
Yedek Parça (Spares, 1955),
Fil Hamdi (Elephant Hamdi, 1955),
Damda Deli Var (There is a Madman on the Roof, 1956),
Koltuk (Armchair, 1957),
Kazan Töreni (Ceremony of the Cauldron, 1957),
Toros Canavarı (The Monster of Toros, 1957),
Deliler Boşandı (The Crazies Got Divorced, 1957),
Mahallenin Kısmeti (The Luck of the Street, 1957),
Ölmüş Eşek (Dead Donkey, 1957),
Hangi Parti Kazanacak (Which Party Will Win? 1957),
Havadan Sudan (Talking about This and That, 1958),
Bay Düdük (Mr. Whistle, 1958),
Nazik Alet (Sensitive Device, 1958),
Gıdıgıdı (Tickling, 1959),
Aferin(Well-done, 1959),
Kördöğüşü (Fighting of the Blind, 1959),
Mahmut ile Nigar (Mahmut and Nigar, 1960),
Gözüne Gözlük (Eyeglasses To Your Eyes, 1960),
Ah Biz Eşekler (Oh, We Donkeys, 1960),
Yüz Liraya Bir Deli (A Madman for One Hundred Turkish Liras, 1961),
Biz Adam Olmayız (We Cannot Grow Up, 1962),
Bir Koltuk Nasıl Devrilir (How Can a Government be Overthrown, 1961),
Sosyalizm Geliyor Savulun (Out of the Way! Socialism’s Coming, 1965),
İhtilali Nasıl Yaptık (How Did We Revolt? 1965),
Rıfat Bey Neden Kaşınıyor (Why does Rıfat Efendi Ask for Trouble, 1965),
Yeşil Renkli Namus Gazı (Green Colored Honorable Air, 1965),
Bülbül Yuvası Evler (Houses Like Nightingale Nests, 1968),
Vatan Sağolsun (Long Live Our Country, 1968),
Yaşasın Memleket (Long Live Our Homeland, 1969),
Büyük Grev (General Strike, 1978),
Hayvan Deyip Geçme (Don’t Insult the Animals, 1980),
70 Yaşım Merhaba (Hello My 70th.Year, 1984),
Kalpazanlık Bile Yapılamıyor(Even Forgery Cannot Be Done, 1984),
Maçinli Kız İçin Ev (A House for the Girl from the Celestial Empire, 1987),
Gülmece Öyküleri (Humorous Short Stories, 2001).

Novel:
Kadın Olan Erkek (The Man Who Became a Woman, 1955),
Gol Kralı Sait Hop Sait (Goal King Sait, Jump Sait, 1957),
Erkek Sabahat (Male Beauty, 1957),
Saçkıran (Alopecia, 1959),
Zübük(Zübük, 1961),
Şimdiki Çocuklar Harika (Today’s Children are Wonderful, 1967),
Surname(Surname, 1976),
Tek Yol (The Only Way, 1978).

Memoir:
Bir Sürgünün Hatıraları (Memories of an Exile, 1957),
Böyle Gelmiş Böyle Gitmez (That’s How it Was, But It’ll Be Different in the Future, 1966-1977),
Poliste (At the Police Station, 1967),
Yokuşun Başı (The Beginning of the Climb, 1982),
Benim Delilerim (My Crazies, 1984),
Çağımızın Nasreddin Hocası Aziz Nesin (Aziz Nesin, the Nasreddin Hoca of Our Age, 1984),
Salkım Salkım Asılacak Adamlar (Bunches of Men to be Hung, 1987),
Ben de Çocuktum (I Was a Child Once, 1989),
Rüyalarım Ziyan Olmasın (Don’t Waste My Dreams, 1990).

Fairy-Tale:
Memleketin Birinde (In One of the Countries, 1953),
Hoptirinam (Hopping And Jumping, 1960),
Uyusana Tosunum (Sleep My Dear Young Bull, 1971),
Aziz Dededen Masallar(Fairy-tales from Grandfather Aziz, 1978).

Anecdote:
Nutuk Makinası (Speech Machine, 1958),
Az Gittik Uz Gittik (We Went Close, We Went Far, 1959),
Merhaba (Hello, 1971),
Suçlanan ve Aklanan Yazılar (The Accused and Acquitted Articles, 1982),
Ah Biz Ödlek Aydınlar (Oh, We Faint-Hearted Intellectuals, 1985),
Soruşturmada(Under Questioning, 1986),
Korkudan Korkmak (Being Afraid of Fear, 1988),
Bulgaristan’da Kürtler, Türkiye’de Kürtler (The Kurds in Bulgaria, The Kurds in Turkey, 1989),
Nah Kalkınırız (We Cannot Improve Ourselves, 1989).

Satire:
Azizname (The Book of Aziz, 1979).

Travel Literature:
Duyduk Duymadık Demeyin (Don’t Say We Heard or We Didn’t Hear, 1976),
Dünya Kazan Ben Kepçe (The World is a Cauldron and I am a Ladle, 1977).

Play:
Biraz Gelir misiniz (Will You Come, Please? 1958),
Bir şey Yap Met ( Do Something Met, 1959),
Toros Canavarı (The Monster of Toros, 1963),
Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı (The Fight Between the Whistlers and the Brushers, 1968),
Çiçu (Çiçu, 1979),
Tut Elimden Rovni (Hold My Hand Rovni, 1970),
Hadi Öldürsene Canikom (Come on and Kill Me My Dear, 1970),
Beş Kısa Oyun(Five Short Plays, 1979),
Bütün Oyunlar (All Plays, 1982),
Barbaros’un Torunu (The Grandchild of Barbaros),
Hakkımı Ver Hakkı (Give Me My Rights Hakkı),
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Yaşar Neither Lives Nor Dies)

Poetry:
Sondan Başa (From the End to the Beginning, 1984),
Sevgiye On Ölüme Beş Kala (It’s Ten to Love Five to Death, 1986),
Kendini Yakalamak (Catching Yourself, 1988),
Hoşçakalın (Goodbye, 1990),
Sivas Acısı (The Pain of Sivas, 1995).

Anthology:
Cumhuriyet Döneminde Türk Mizahı (Turkish Humor in the Period of the Republic, 1973).

Speech:
İnsanlar Konuşa Konuşa (People Understand Each Other by Speaking, 1988).

Essay:
Sivas Acısı (The Pain of Sivas, 1995),
Çuvala Doldurulmuş Kediler (Cats Put into a Sack, 1995),
Sizin Memlekette Eşek Yok mu? (Don’t You Have Donkeys in Your Country? 1995),
Okuduğum Kitaplar (The Books I Read, 2001),

Collection:
Cumhuriyet Döneminde Türk Mizahı (Turkish Humor in The Period of the Republic, 2001).

Letter:
Mektuplaşmalar 1 / Aziz Nesin Ali Nesin (Correspondence 1 / Aziz Nesin, Ali Nesin, 1994),
Canım Oğlum, Sevgili Babacığım, Aziz Nesin-Ali Nesin Mektuplaşmaları 1966-1981 (My Dear Son, My Dear Father, Correspondence between Aziz Nesin and Ali Nesin 1966-1981, 2002).

* Biographical information concerning Aziz Nesin has been gathered from Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi.

Reference: Yesim Gokce (Bilkent University)/Turkish Cultural Foundation, photograph courtesy of Ara Guler.